Pagina Principala

Resurse Umane

MIŞCARE PERSONAL DIDACTIC 2017/2018

 

 

Planificare inspecții speciale la clasa/probe practice concurs titularizare 2017

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE, COMPLETE/INCOMPLETE, NEOCUPATE PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018 (15.05.2017 - POSTURI PENTRU CONCURSUL NATIONAL)

 

Metodologie mobilitate personal didactic 2017/2018- OMENCS 5739/2016

Adresă unităţi şcolare modificare decizii titularizare/transfer/pretransfer -termen 20 ianuarie 2017

Programarea unităţilor de învăţământ cu PJ cu proiectul de încadrare la ISJ -07.02-10.02.2017

Cerere întregire normă începând cu 01.09.2017

 

MIŞCARE PERSONAL DIDACTIC 2016/2017

 

Fişele de încadrare pentru anul şcolar 2016/2017-Termen 15.10.2016

Posturi vacante începând cu 12.09.2016

Adresa plata cu ora anul şcolar 2016/2017

Rezultate finale concurs judeţean de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate 2016

Şedinţa publica 08.09.2016

Repartizări şedinţa 19.08.2016

Detaşări în interesul învăţământului anul şcolar 2016/2017

Şedinţe publice repartizări august 2016

Rezultate finale concurs titularizare 2016

Planificare inspecţii/probe practice concurs 2016

Anunţ privind programul de înscriere concurs 2016

Fişa de înscriere computerizată concurs 2016

Cerere de înscriere concurs 2016

Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate începând cu 01.09.2016

Şedinţă publică şedinţă art 253 din Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

Lista candidaţilor înscrişi pentru pretransfer în alte judeţe

Lista punctajelor acordate pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ 2016

Şedinţă publică pretransfer-Vineri 22.04.2016, ora 11.00-sediul ISJ Mehedinţi

Punctaje cadre didactice transfer pentru restrângere de activitate 2016

Şedinţă publică transfer pentru restrângere de activitate-Marţi 22.03.2016, ora 11.00-sediul ISJ Mehedinţi

Şedinţă publică completare normă-Marţi 23.02.2016, ora 11.00-sediul ISJ Mehedinţi

Lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate începând cu 01.09.2016

Lista cadrelor didactice ce solicită completare de normă începând cu 01.09.2016

Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate începând cu 01.09.2016

Lista finală a cadrelor didactice ce au solicitat menţinerea în activitate ca titular în anul şcolar 2016/2017

Anunţ depunere contestaţii menţinerea în activitate anul şcolar 2016/2017

Lista cadrelor didactice ce au solicitat menţinerea în activitatea şi nu au fost validaţi în CA-ul unităţilor

Lista cadrelor didactice ce solicită menţinerea în activitate ca titular în anul şcolar 2016/2017

Condiţii specifice pretransfer consimţit avizate de CM a ISJ Mehedinţi-SC. PROF. CORLĂŢEL

Condiţii specifice pretransfer consimţit avizate de CM a ISJ Mehedinţi-SC.C-TIN NEGREANU

Condiţii specifice pretransfer consimţit avizate de CM a ISJ Mehedinţi-SC. 15

Condiţii specifice pretransfer consimţit avizate de CM a ISJ Mehedinţi-GPP nr. 3

Condiţii specifice pretransfer consimţit avizate de CM a ISJ Mehedinţi-SC. 6

Condiţii specifice pretransfer consimţit avizate de CM a ISJ Mehedinţi-LIC. PAULIAN

Condiţii specifice pretransfer consimţit avizate de CM a ISJ Mehedinţi-CN Ghe. Ţiţeica

Lista cadrelor didactice aprobate pentru întregire de normă cu 01.09.2016

Cereri etape de mobilitate 2016/2017 (completări de normă, transfer, pretransfer)

Hotărârea comisiei paritare nr. 1 a ISJ Mehedinţi-Sindicate privind menţinerea ca titulari pentru cadrele didactice ce îndeplinesc vârsta standard de pensionare la 01.09.2016

Fişa de evaluare prevăzută în Anexa nr. 2 a OMECTS 5559/2015-etape de mobilitate 2016/2017

Comisia de mobilitate a ISJ Mehedinţi pentru anul 2016

Cerere completare normă 2016/2017

Fişa proiect pentru etapele de mobilitate 2016/2017-dezbatere până 11.01.2015

Programarea unităţilor de învăţământ cu PJ cu proiectul de încadrare la ISJ -08.02-12.02.2016

Anexe 1-13 ->proiect încadrare personal didactic 2016/2017

Model decizie încadrare cadre didactice titulare şi cadre didactice debutante începând cu 01.09.2016

Cerere întregire activitate începând cu 01.09.2016

Cerere menţinere în activitate ca şi cadru didactic titular 2016/2017

Adresă unităţi şcolare modificare decizii titularizare/transfer/pretransfer -termen 15 ianuarie 2016

Metodologie mobilitate personal didactic 2016/2017- OMECS 5559/2016